Om Simas Næring


IMG_2377.JPG

Eit dotterselskap av Simas IKS

Simas Næring as er eit dotterselskap av Simas IKS. Medan Simas tek seg av renovasjon og avfallshandlering, driv vi i Simas Næring as med ikkje-lovpålagde oppgåver knytt til avfallshandtering, som f.eks containerutleige og næringsavfall.

SIMAS er eit interkommunalt renovasjonsselskap stifta 20. mai 1994. I eigarkommunane Aurland, Balestrand, Høyanger, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Vik og Årdal bur det om lag 32.000 menneske, derav 12.000 abonnentar. Årdal har eigen renovasjonsording, så SIMAS handsamar i dag om lag 27.000 innbyggjarar som utgjer rundt 10.000 abonnentar.

Kontakt oss