Næring


Simas Næring as tilbyr effektive og miljøriktige avfallsløysingar for næringslivet i Simas sitt nedslagsfelt i Indre Sogn

SIMAS Næring as tilbyr:

  • Innsamling av alle typar avfall
  • Utleige av containerar, komprimatorar og presser
  • Transport
  • Rapportering, statistikk og dokumentasjon
  • Godkjent handsaming av avfallet

Om du tek kontakt med SIMAS v/ Roger Bjelde på 57 65 70 74 eller roger@simas.no kan du utan kostnad få forslag til ei miljøriktig avfallshandsaming for di verksemd.