Ekstratømming


Det er mogleg å bestille ekstratømming av våtorganisk avfall, papp og papir, plastemballasje, restavfall og anna. For ekstratømming utanom fast tømmefrekvens ta kontakt med Simas Næring på tlf. 57 65 70 74 / e-post roger@simas.no. Dette gjeld kun næringskundar.

Raud restavfallssekk

Desse er merka "Simas Restavfall - Ekstrasekk". Desse kan setjast ved sida av dunken som ekstra avfall. Sekkane kjøpast gjennom SIMAS for kr 75,- eks. mva pr. sekk. Når sekkene er kjøpt kan desse leverast på innsamlingsruta utan tilleggsfakturering. Gjeld kun restavfall og sekken må knytast att!