Bestillingsskjema


Når de bestiller i skjemaet under, går bestillinga til Simas Næring som tek kontakt for detaljar rundt leveringa av containeren.  Er de usikker på kva containerstorleik de treng, sjå vår oversiktsside eller ring oss på 57 67 69 96.

Me bestiller:

Containerstorleik *
Faktura *