Presentasjon frå informasjonsmøte 22.03.17

På førespurnad legg me ut lysbiletepresentasjonen som vart nytta på informasjonsmøtet i Lærdal 22.mars 2017. Det er viktig å merke seg at presentasjonen ikkje inneheld munnleg informasjon og kommentarar som vart gitt i møtet. Dette kan vere vesentleg for tolkninga av informasjonen i presentasjonen. Det vert no arbeida vidare med å konkretisere alle risikofaktorar knytt til konseptet. Det kan óg medføre at konseptet kan verte noko endra. Dette er informasjon som me vil kome tilbake til. Me viser óg til nyhendebrev frå Lærdal Næringsutvikling.

Presentasjon frå møtet finn de her.