Kurs i byggavfall og avfallsplanar

Kurset passar for alle som driv med nybygg, riving og rehabilitering av bygg. Det vert ei generell gjennomgang av regelverk/ansvarsforhold, utarbeiding av avfallsplan og farleg avfall.

SIMAS Næring AS/Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Stad: Quality Hotel Sogndal

Tid: 29.03.2017 Kl. 08.30 – 16.00

Ingen kursavgift.

Program

08.30 – 09.00 Presentasjon av SIMAS Næring AS v/ Hallvard Thomassen

09.00 – 09.45 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane v/ Gøsta Hagenlund

· Avfallsreglane – styrke eller hinder for god avfallshandtering i byggesaker?

· Avfallsregelverket- kva må du vite for dine byggesaker?

10.00 – 11.00 Om byggavfall og regelverk, kven har ansvar for kva?

11.00 – 11.45 Kvifor og korleis utarbeide avfallsplan?

11.45 – 12.15 Lunsj (baguettar/kaffi/frukt)

12.15 – 13.00 Oppgåve med felles gjennomgang: Avfallsplan for nybygg

13.00 – 14.00 Kjeldesortering av byggavfall – kva du skal, bør og kan kjeldesortere

14.00– 15.15 Byggavfall som er farleg avfall, korleis handtere dette?

15.15 – 15.45 Oppgåve med felles gjennomgang: Avfallsplan for riving/rehabilitering

15.45 – 16.00 Oppsummering og avslutning

 

Anna informasjon

Det vert sett av tid til spørsmål undervegs, samt tid til pausar og mingling.

Påmelding til SIMAS Næring AS v/ Roger Bjelde roger@simas.no / 57 65 70 74

Siste frist for påmelding: 09.03.2017